NOVÁ PONUKA   EXKLUZÍVNYCH  KRBOVÝCH         KACHLÍ                

http://www.kzp.eu/sk/katalog/kachle--pece--zostavy/krbove-kachle/krbove-kachle-romotop-exkluziv

 Autorizovaný predajca firmy HAAS+SOHN

VIRTUÁLNA PREHLIADKA PREDAJNE 

VÝPREDAJ SPORÁKOVÝCH PLATNÍ A RÁMOV

viac informácií o rozmeroch nájdete v sekcii SPORÁKOVÉ KOVANIE

AKTUÁLNY STAV VÝROBKOV KZP

NOVINKA: PIZZA PEC KZP

Viac informácii nájdete na našej stránke v sekcii: ZÁHRADNÉ PECE

Pizza pec KZP

 

AKCIA KZP

 1. HAAS+SOHN TRINO farba čierna za 685€
 2. ABX Kiruna 4, šedá za 655€
 3. ABX Pori 5, čierne, kachle karneol za 835€
 4. ABX Island 5, čierny, kachle california gold za 860€
 5. ABX Yukon, čierny za 905€
 6. ABX Arktis 6, mastenec šedý, plech za 738€
 7. ABX Arktis 8, šedý, nerezové boky za 765€
 8. Romotop BUSTO, keramika, jogurtová za 1248€
 9. ABX TURKU 5, keramika, piesková za 760€

Uvedené ceny sú s DPH. Akcia platí do vypredania zásob!

Home | Registrovať  |  Prihlásenie  |    ObjednávkaObchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky.

KZP, s.r.o. - internetový obchod na www.kzp.eu - podmienky predaja.

Predávajúci:

KZP, s.r.o., Považské Podhradie 417, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36316580, DIČ 2020112787, IČ DPH: SK2020112787. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 1457/R

Kontakt.údaje: telefón : 042 4320535, mobil: 0905 890960,  e-mail: kzp@kzp.eu,  

č. účtu: 211681723/7500 ČSOB, a.s..

Kupujúci:

osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala  tovar/služby/ na stránke  www.kzp.eu . Kupujúci je povinný v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia a ostatné kontaktné údaje.

Podmienky vstupu na stránku www.kzp.eu .

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránky www.kzp.eu .

Každý návštevník, ktorý pracuje so stránkou, resp. sa pohybuje  na stránke  spoločnosti KZP, s.r.o. ju používa na vlastné riziko a spoločnosť KZP, s.r.o.., nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránky www.kzp.eu . Informácie na tejto stránke sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť KZP, s.r.o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránky www.kzp.eu , ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti  stránky www.kzp.eu . Spoločnosť KZP, s.r.o., si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránke www.kzp.eu sú pre spoločnosť KZP, s.r.o., nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránky www.kzp.eu

Autorské práva k stránke www.kzp.eu sú majetkom KZP, s.r.o., Považské Podhradie 417, 017 04 Považská Bystrica .

Obsah stránky www.kzp.eu je majetkom spoločnosti KZP, s.r.o., a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Pod pojmom obsah sa rozumejú články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a iné verejne prístupné  nástroje. Obsah našej stránky a jednotlivé nástroje, ktoré sú jej súčasťou nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím osobám. Je prísne zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok www.kzp.eu . Obsah stránky www.kzp.eu môže byť zobrazovaný,  reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníka webu.

Ochranné známky

Logo  "KZP" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných  noriem. Ostatné použité ochranné známky zobrazené na www.kzp.eu sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov a sú použité iba pre prezentačné a reklamné účely.

O B J E D N Á V K A

Realizácia objednávky

Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.kzp.eu sú záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Potvrdením objednávky pre objednávajúceho je zaslanie e- mailu o potvrdení objednávky predajcom.


Stornovanie objednávky

Firma KZP, s.r.o. je oprávnená stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar už vyšiel z výroby, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena . V prípade, že dôjde k tejto situácii , predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom ďalšej dohody. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, fax, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: kzp@kzp.eu ,  na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. Za zrušenie objednávky si naša firma neúčtuje  žiadne  poplatky.

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje:

Kupujúci sa zaväzuje:

Kupujúci, ktorý nenakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode  www.kzp.eu sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné, balné alebo doprava tovaru.
Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne spravidla sa tovar, ktorý máme skladom dodáva do piatich pracovných dní. Pri tovare, ktorý nemáme momentálne skladom, dohodne predávajúci s kupujúcim individuálne dodací termín .
Platobné podmienky
Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom preddavkovej faktúry, formou dobierky, alebo pri osobnom odbere  v hotovosti, platobnou kartou alebo cez splátkový systém Quatro.

Doprava a ceny za dopravu

Doručovanie zásielok uskutočňujeme prostredníctvom Slovenskej pošty a prepravnej spoločnosti GEIS v závislosti na druhu a hmotnosti prepravovaného tovaru:

 1. Zásielky do 5 kg ................5 EUR                 Slovenská pošta
 2. Zásielky 5 - 29 kg.............10 EUR                 UPS balík
 3. Zásielky 30 - 99 kg............15 EUR                DB Schenker malá paleta
 4. Zásielky 100 - 300 kg........30 EUR                DB Schenker paletová preprava
 5. Zásielky nad 300 kg sa cena určí dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim
 6. Sporákové kovanie KZP v hodnote nad 600 s DPH................................zdarma
 7. Sporákové kovanie KZP pod 600 € s DPH paletová preprava Schenker.......12 EUR
 8. Krbová vložka KZP v hodnote nad 1200 € s DPH...................................zdarma
 9. Krbová vložka KZP v hodnote do 1200 € s DPH.....................................24 EUR

Vrátenie tovaru

Ak nie je kupujúci spokojný so zakúpeným tovarom, môže nám ho vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky na našu adresu. Tovar je nutné vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý, kompletný, na náklady kupujúceho. Tovar vrátený na dobierku neprijímame. Cena za tovar bude vrátená späť kupujúcemu po prekontrolovaní obsahu vráteného tovaru.
Reklamačný poriadok predaja v e-schope .
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a zásielku vrátiť späť predajcovi. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi podľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu najneskôr nasledujúci deň od prevzatia zásielky na Slovenskej pošte a zápis o škode zaslať e-mailom klempova@kzp.eu prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru. Opozdené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.  Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
Ochrana osobných údajov
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje , že osobné údaje , ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčastne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy zákazníkov.

Informačný systém Internetový obchod-e-shop spoločnosti KZP s.r.o.  je zaregistrovaný v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov .Registračné číslo :201409987.


Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 21.11.2011.
Spoločnosť KZP, s.r.o., môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránky  www.kzp.eu a obmedziť i rozšíriť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.

Tento dokument, upravujúci obchodné podmienky používania stránok  www.kzp.eu bol naposledy aktualizovaný 12.12.2016