NOVÁ PONUKA   EXKLUZÍVNYCH  KRBOVÝCH         KACHLÍ                

http://www.kzp.eu/sk/katalog/kachle--pece--zostavy/krbove-kachle/krbove-kachle-romotop-exkluziv

 Autorizovaný predajca firmy HAAS+SOHN

VIRTUÁLNA PREHLIADKA PREDAJNE 

VÝPREDAJ SPORÁKOVÝCH PLATNÍ A RÁMOV

viac informácií o rozmeroch nájdete v sekcii SPORÁKOVÉ KOVANIE

AKTUÁLNY STAV VÝROBKOV KZP

NOVINKA: PIZZA PEC KZP

Viac informácii nájdete na našej stránke v sekcii: ZÁHRADNÉ PECE

Pizza pec KZP

 

AKCIA KZP

 1. HAAS+SOHN TRINO farba čierna za 685€
 2. ABX Kiruna 4, šedá za 655€
 3. ABX Pori 5, čierne, kachle karneol za 835€
 4. ABX Island 5, čierny, kachle california gold za 860€
 5. ABX Yukon, čierny za 905€
 6. ABX Arktis 6, mastenec šedý, plech za 738€
 7. ABX Arktis 8, šedý, nerezové boky za 765€
 8. Romotop BUSTO, keramika, jogurtová za 1248€
 9. ABX TURKU 5, keramika, piesková za 760€

Uvedené ceny sú s DPH. Akcia platí do vypredania zásob!

Home | Registrovať  |  Prihlásenie  |    ObjednávkaOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti KZP, s.r.o.

 

Právny rámec ochrany osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 a vzťahuje sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie. Na Slovensku je právne záväzným rámcom zákon o ochrane osobných údajov NRSR č. 18/2018 Z.z., pričom obe právne úpravy sú účinné od 25.5. 2018.

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní

osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane

osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:                                                         Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

KZP s.r.o.

Považské Podhradie 417,                                          Kontaktné údaje:

017 01 Považská Bystrica                                         Telefón: 0905 890 960

IČO: 36316580                                       web: www.kzp.eu

Štatutár: Ing. František Kubín                 e-mail: kzp@kzp.eu

 

 

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich  informačných systémoch:

 

 1. Evidencia zákazníkov, e-shop

Účel spracúvania – evidencia zákazníkov, vystavovanie účtovných dokladov, reklamácie a servis.

Rozsah spracúvania osobných údajov:

meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail

číslo občianskeho preukazu Právny základ spracúvania:

 

Doba uchovávania osobných údajov

Príjemca osobných údajov - Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi s výnimkou, ak si zákazník zvolí spôsob prepravy tovaru prepravnou službou. V tomto prípade budú poskytnuté osobné údaje prepravnej spoločnosti.

Prenos do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 1. Kamerový systém

Účel spracúvania Ochrana majetku spoločnosti

Rozsah spracúvania osobných údajov:

videozáznam

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uchovávania osobných údajov

15 dní, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované

Príjemca osobných údajov - Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní

Prenos do tretích krajín Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa týkajú.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby -zákazníci

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva na základe písomnej žiadosti a to :

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania .